default-header
HomePraktische infoKwaliteitsborging

Kwaliteitsborging

Kinderopvang ’t Egeltje is altijd bezig met het verbeteren van haar kwaliteit, veiligheid en gezondheid. Dit doen we aan de hand van ons beleidsplan Veiligheid & Gezondheid. Aan de hand van dit plan werken we met risico-inventarisatielijsten, bespreken we de kwaliteit regelmatig binnen het team en stellen we een plan van aanpak op. Dit beleidsplan wordt ook getoetst door de GGD. Zij nemen dit mee in hun jaarlijkse inspectierapport. Het volledige pedagogisch beleidsplan kun je inzien in de groepsruimte van het kinderdagverblijf of per mail opvragen bij Ivon Kuijpers. Het inspectierapport van de GGD vind je hieronder:

Inspectierapport Bos egeltjes 2023

Inspectierapport Zee-egeltjes 2024

Inspectierapport BSO 2023

Vanaf 2019 wordt er structureel een pedagogisch coach ingezet om medewerkers te coachen en te laten groeien in hun vakbekwaamheid. Kinderopvang ’t Egeltje is HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteit Zorg en is gestoeld op ISO 9001.