default-header
HomeKinderopvangCommunicatie

Communicatie

Goede, open en eerlijke communicatie met ouders vinden we belangrijk. We informeren ouders op verschillende manieren over het welzijn en de ontwikkelingen van hun kind. Ook houden we ouders op de hoogte over ons kinderdagverblijf via de oudernieuwsbrief.

Mondelinge overdracht

Tijdens het halen en brengen is er tijd voor een korte overdracht. Een goed moment om bijzonderheden te delen of vragen te stellen. Aan het eind van de dag vertelt de groepsleidster kort hoe de dag is verlopen.

Mini-dagboek

Elk kind heeft een eigen mini-dagboek waarin we de dagelijkse belevenissen, bijzondere momenten en grappige uitspraken noteren. Bij baby’s wordt er wekelijks in het mini-dagboek geschreven en bij grotere kinderen om de week.

Persoonlijke mentor

Elk kind heeft een eigen mentor. Een mentor ziet je kind het meest en is dan ook het eerste aanspreekpunt voor ouders. Ze volgt de ontwikkelingen van je kind en beschrijft deze in het kind-volgsysteem. Dit doet ze aan de hand van gerichte observaties. Ook kijkt ze nauwkeurig naar het welbevinden van je kind. In principe vindt er een keer per jaar een oudergesprek plaats. Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid voor een tussentijds gesprek.

Bitcare

Ook werken we met een digitaal systeem. Hierin kan je verlof en ruildagen aanvragen, je kind ziek melden en kan je een fotootje toegestuurd krijgen.