default-header
HomePraktische infoOpeningstijden

Openingstijden

Openingstijden en vakanties kinderdagverblijf

De groep van de Bos egeltjes zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur geopend.

De groep van de Zee-egeltjes zijn op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur geopend.

Vakanties en feestdagen

Het kinderdagverblijf is heel het jaar geopend met uitzondering van de bouwvak. Dan zijn we drie weken gesloten.Vanzelfsprekend betaal je voor 48 weken in plaatst van 52 weken. Alle overige schoolvakanties zijn we gewoon geopend. We vragen ouders hun vakantie tijdig door te geven zodat we hier rekening mee kunnen houden in onze planning. Tijdens de feestdagen zijn we gesloten, dit zijn:

  • Nieuwsjaarsdag
  • Carnaval (maandag en dinsdag)
  • Tweede Paasdag
  • Koningsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • 24 december vanaf 15.00 uur
  • 31 december vanaf 15.00 uur

Eventuele andere dagen waarop het kinderdagverblijf gesloten is worden minimaal twee maanden voorafgaand aan ouders medegedeeld.

Openingstijden en vakanties BSO

Tijdens schoolweken is de BSO vanaf 2021 op maandag, dinsdag en donderdag van 14.15 uur tot 18.30 uur geopend. Op woensdag en vrijdag is de BSO vooralsnog gesloten maar met voldoende aanmeldingen zal ook deze dagen de BSO open gaan. Tijdens schoolvakanties en op studiedagen is de BSO geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur met uitzondering van de bouwvak en bovengenoemde feestdagen. Vraag extra opvang tijdig aan. Eventuele extra dagen worden in rekening gebracht in de betreffende maand. Tot slot is het mogelijk een dag te ruilen mits er plek is.