default-header
HomePraktische infoOpeningstijden

Openingstijden

Openingstijden en vakanties kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is op werkdagen van 7.30 uur tot 18.00 uur geopend met uitzondering van woensdag. Op woensdag is ’t Egeltje de gehele dag gesloten.

Vakanties en feestdagen

Het kinderdagverblijf is heel het jaar geopend met uitzondering van de bouwvak. Dan zijn we drie weken gesloten.Vanzelfsprekend betaal je voor 48 weken in plaatst van 52 weken. Alle overige schoolvakanties zijn we gewoon geopend. We vragen ouders hun vakantie tijdig door te geven zodat we hier rekening mee kunnen houden in onze planning. Tijdens de feestdagen zijn we gesloten, dit zijn:

  • Nieuwsjaarsdag
  • Carnaval (maandag en dinsdag)
  • Tweede Paasdag
  • Koningsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • 24 december vanaf 15.00 uur
  • 31 december vanaf 15.00 uur

Eventuele andere dagen waarop het kinderdagverblijf gesloten is worden minimaal twee maanden voorafgaand aan ouders medegedeeld.

Openingstijden en vakanties BSO

Tijdens schoolweken is de BSO op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30 uur tot 18.30 uur geopend. Op woensdag en vrijdag is de BSO van 12.30 uur tot 18.30 uur geopend mits er voldoende aanmeldingen zijn. Tijdens schoolvakanties en op studiedagen is de BSO geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur met uitzondering van de bouwvak en bovengenoemde feestdagen. Vraag extra opvang tijdig aan. Eventuele extra dagen worden in rekening gebracht in de betreffende maand. Tot slot is het mogelijk een dag te ruilen mits er plek is.