default-header

Klachten

Als je ontevreden bent horen we dat graag. We waarderen het als je de klacht eerst met ons bespreekt. Dit kan door contact op te nemen met Ivon Kuijpers via 06 404 025 62 of via info@hetegeltje.nl Ben eerlijk en deel je ontevredenheid. Op die manier kunnen we het beste toewerken naar een goede oplossing.

Mochten we er samen niet uitkomen dan is het mogelijk om te overleggen met onze oudercommissie. Voor een eenduidige en zorgvuldige afhandeling van de klacht hanteren we onderstaande klachtenprocedure:

  1. Bij ontevredenheid mag iedere ouder van kinderopvang/BSO ’t Egeltje een klacht indienen.
  2. Een officiële klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Stuur je klacht naar Kinderdagverblijf ’t Egeltje, t.a.v. Ivon Kuijpers, Bleekweide 19, 5469 GK Keldonk
  3. Richt je klacht aan Ivon Kuijpers. Zij neemt de klacht in behandeling en onderzoekt deze zorgvuldig.
  4. Omschrijf de klacht zo duidelijk en volledig mogelijk. Het kan zijn dat we vragen de klacht nader toe te lichten of aanvullende informatie te verschaffen.
  5. Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging wanneer de klacht in behandeling wordt genomen.
  6. Indien de klacht betrekking heeft op specifieke personen lichten we de betrokkene(n) in en vragen om een reactie.
  7. Uiterlijk 6 weken na ontvangst van de klacht ontvang je een inhoudelijke beoordeling. Hierin zal een concrete termijn worden gesteld waarbinnen eventuele maatregelen worden gerealiseerd. Het is ook mogelijk de klachtafhandeling mondeling toe te lichten tijdens een persoonlijk gesprek.
  8. Als we er samen niet uitkomen dan kun je alsnog een klacht indienen bij De Geschillencommissie.

De Geschillencommissie

Wanneer zowel de ouders als de oudercommissie niet tevreden zijn met de beslissing die ’t Egeltje heeft genomen, of wanneer de voorkeur uitgaat naar een onafhankelijke behandeling, kan de externe geschillencommissie worden ingeschakeld. We waarderen het als je de klacht eerst bij ons indient, maar dit is niet noodzakelijk. Wil je rechtstreeks een klacht indienen bij De Geschillencommissie doe dit dan middels een schriftelijke onderbouwing. Stuur je klacht naar Postbus 90600, 2509 LP in Den Haag.