default-header
HomePraktische infoZiektebeleid

Ziektebeleid

Wanneer je kind ziek is, verdient het extra zorg en aandacht. Helaas kunnen we die op het kinderdagverblijf niet altijd voldoende bieden. Bovendien heeft een ziek kind meer behoefte aan rust. We beoordelen per situatie of je kind wel of niet naar het kinderdagverblijf kan komen. Hierbij kijken we naar de gezondheid en het welbevinden van je kind, maar ook naar de gezondheid van de andere kinderen. Informeer ons wanneer je kind niet fit of ziek is. We bespreken dan samen of je kind gewoon naar ’t Egeltje mag komen of dat het beter is een dag over te slaan.

Weinig tot geen klachten

Als je kind in lichte mate ziek is en hier weinig hinder van ondervindt dan kan hij of zij in principe gewoon naar ’t Egeltje komen. Denk aan een verkoudheid, lichte verhoging of andere gematigde gezondheidsklachten.

Besmettelijke ziekte

Als een kind ziek is, is het belangrijk na te gaan of de gezondheid van de andere kinderen hierdoor in gevaar komt. Als de ziekte besmettelijk is kan dit het geval zijn. In zo’n geval mag je kind de kinderopvang tijdelijk niet bezoeken. Het thuis houden van je kind moet wel zinvol zijn. Bij veel ziekten is de fase van besmettelijkheid namelijk al voorbij op het moment dat je kind zich ziek gaat voelen. In veel gevallen kan je kind gewoon naar ’t Egeltje komen. De ouders van de andere kinderen worden geïnformeerd over de heersende ziekte.

Koorts

In geval van koorts kijken we hoe het kind zich voelt, of het mee kan doen in de groep en hoeveel verzorging en aandacht het nodig heeft. Bij verhoging vanaf 38°C informeren we ouders telefonisch, zonder daar direct consequenties aan te verbinden. Loopt de koorts verder op dan vragen we je om je kind op te halen. Zorg ervoor dat je telefonisch bereikbaar bent tijdens de opvangdagen.

Medische hulp

Als je kind zich zo ziek voelt dat het medische hulp nodig heeft dan word je verzocht om je kind op te halen.