default-header

Tarieven

Tarieven kinderdagverblijf

Bij kinderopvang ’t Egeltje hanteren we het jaarlijks vastgestelde uurtarief. Voor 2023 betaal je € 9,12 per uur en € 95,76 per dag. Het tarief is inclusief eten, drinken en luiers. ’t Egeltje heeft een zomersluiting van 3 weken in de zomer, hierdoor betaal je voor 49 weken.

Tarieven en arrangementen BSO

De BSO werkt met drie arrangementen. Bij aanvang van het schooljaar kiezen ouders een arrangement dat vervolgens het hele schooljaar geldt.

  • BSO zonder vakantie: opvang uitsluitend op schooldag(en) tijdens schoolweken.
  • BSO met vakantie: opvang uitsluitend op schooldag(en) tijdens de schoolweken en vakanties exclusief de zomervakantie.
  • BSO met zomervakantie: opvang uitsluitend op schooldag(en) tijdens de schoolweken en vakanties inclusief de zomervakantie.

BSO Tarieven 2023

Opvang vanaf kwart over 2. Voor studie- en extra vakantiedagen geldt het uurtarief van het gekozen arrangement.

Per uurPer maand
BSO zonder vakantie€ 8,05€ 116,89
BSO met vakantie€ 7,95€ 159,16
BSO incl. grote vakantie€ 7,85 € 178,74

Klik hier voor meer informatie over de tarieven voor Buitenschoolse opvang ’t Egeltje.

 

 

Kinderopvangtoeslag

In Nederland hebben de meeste gezinnen recht op kinderopvangtoeslag wanneer hun kinderen naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang gaan. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van jullie gezamenlijke jaarinkomen. Gemiddeld is de bijdragen van de overheid voor het eerste kind ongeveer 60 tot 70%. Voor het tweede en daaropvolgende kinderen kan de toeslag oplopen tot 90%. Kinderopvangtoeslag vraag je aan via www.toeslagen.nl

Facturatie per maand

Het is het meest eenvoudig wanneer je gebruik maakt van automatisch incasso. Aan het begin van de opvangmaand wordt het verschuldigde bedrag automatisch van je rekening afgeschreven. Het is ook mogelijk zelf tijdig te betalen via een maandfactuur. Tijdens afwezigheid door ziekte of vakantie betaal je toch voor de kinderopvang of buitenschoolse opvang, omdat er een plek voor je kind is gereserveerd. Vanzelfsprekend worden dagen dat ’t Egeltje gesloten is niet in rekening gebracht.

Extra- en ruildagen

In overleg is het mogelijk om incidenteel van dag te ruilen, indien de groep dit toelaat. Ruilen gebeurt bijvoorbeeld tijdens vakanties of omdat het soms praktischer is. Het ruilen van dagen kan in een periode van 2 maanden, daarna vervalt de ruildag. Dagen dat ’t Egeltje gesloten is kunnen niet geruild worden. Tegen betaling is het mogelijk om gebruik te maken van een extra opvangdag. Dit is alleen mogelijk als het past binnen de groep. Extra afgenomen uren worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Wijzigingen en opzeggen

Wil je structureel gebruik maken van een extra opvangdag? Of wil je een opvangdag opzeggen? Geef dit minimaal één maand van tevoren aan. Gaat je kind ’t Egeltje helemaal verlaten? Dien je opzegging dan schriftelijk in.

*‘t Egeltje werkt onder de algemene voorwaarden zoals vastgesteld door de branchevereniging van ondernemers in de kinderopvang.